Segment Logo

SEGMENT

SEGMENT to trzyletni projekt, który ma na celu sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej energochłonnych środków transportu. Skoncentruje się na “punktach zwrotnych w życiu”, które skłaniają ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych. Projekt wykorzysta segmentację rynkową, aby powiększyć korzystny wpływ kampanii marketingowych ukierunkowanych na zarządzanie mobilnością. Gdynia oraz 6 europejskich miast partnerskich zastosuje założenia projektu do sprawdzenia przyjętej metodologii, a w szczególności ustali, czy założony cel może być osiągnięty na podstawie ograniczonych danych rynkowych. SEGMENT zbuduje fundamenty do wdrażania skutecznych kampanii marketingowych kształtujących pożądane zachowania transportowe w całej Europie.

Rezultaty:

  • Uniwersalny model segmentacji marketingowej i metodologia gromadzenia i analizy danych maksymalizuje integrację pomiędzy wartościami życia i „punktami zwrotnymi w życiu”. Model zostanie przetestowany i wdrożony w Gdyni oraz 6 miastach partnerskich projektu, po czym będzie mógł zostać dopasowany i wykorzystany we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Skuteczne kampanie marketingowe odpowiednio skierowane do określonej grupy docelowej wdrożone w Gdyni i 6 miastach partnerskich projektu, rozpoczną zmiany w postawie społeczeństwa (percepcji, satysfakcji, świadomości, przychylności, aspiracji, wartości) i zachowaniu wobec zrównoważonego transportu (mierzone poprzez porównanie wyników badań monitorujących z zebranymi wcześniej danymi z każdego miasta).
  • Rozwój kompetencji i zdolności transportowych w Europie w celu zwiększenia i przyspieszenia podejmowania i wymiany najlepszych praktyk europejskich przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu kampanii marketingowych, udoskonalonych poprzez wykorzystanie mieszanki technik marketingowych dla ściśle określonych grup społecznych zdefiniowanych przez “punkty zwrotne w życiu”.

 

Więcej informacji o Gdyni i działaniach miasta w projekcie można znaleźć na stronie internetowej miasta.

Jeśli poszukują Państwo więcej szczegółów dotyczących projektu, prosimy o bezpośredni kontakt z  partnerem krajowym