Segment Logo

Samenvatting van het project

SEGMENT is een drie jaar durend project waarin marktsegmentatie wordt getest als methode om mensen te overtuigen hun mobiliteitsgedrag te veranderen en over te stappen op energie-efficiënte vormen van vervoer. Het project richt zich op de momenten waarop het leven van mensen verandert en zij hun reisgewoontes moeten heroverwegen, zoals een nieuwe baan, een nieuwe woning, of een nieuwe school. Door mobiliteitsmanagementcampagnes gebaseerd op gedetailleerde marktsegmentatie in te zetten, moet de effectiviteit van dergelijke campagnes worden vergroot. Zeven Europese steden, waaronder Utrecht in Nederland, zullen de in het project ontwikkelde methodiek in de praktijk testen. De kennis en ervaring van SEGMENT kan vervolgens worden toegepast in gedragscampagnes in heel Europa.

Het project zal het volgende opleveren:

  • Een breed toepasbaar marktsegmentatiemodel en bijbehorende methodiek. Deze worden ontwikkeld op basis van dataverzameling en data-analyse en spelen optimaal in op persoonlijke waarden en triggerpoints in het leven. Na getest en geïmplementeerd te zijn in Utrecht en de zes partnersteden, kunnen model en methodiek in de hele EU worden toegepast.
  • Succesvolle gerichte marketingcampagnes, uitgevoerd in Utrecht en de zes andere partnersteden. De campagnes leiden bij het publiek tot een veranderde houding (perceptie, tevredenheid, vertrouwdheid, ambities, waarden) en veranderd gedrag ten aanzien van duurzame vervoerswijzen (gemeten met enquêtes, afgezet tegen de uitgangssituatie in elke stad).
  • De opbouw van vaardigheden en versnelde Europabrede toepassing van best practices op het gebied van mobiliteitsmarketing. Het betreft ontwerp, uitvoering en monitoring van marketingcampagnes, verfijnd met behulp van sociale marketing inzichten, gericht op specifieke doelgroepen, op triggerpoints in het leven


Meer informatie over Utrecht en de acties die de stad zal ondernemen tijdens het project kan worden gevonden op de partnerpagina van Utrecht.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over het project, dan kunt u hier direct contact opnemen.

Download brochure