Segment Logo

Резюме на проекта

СЕГМЕНТ е тригодишен проект, с който чрез тестване на пазарното сегментиране ще се цели промяната на поведението на хората за използване на по-енергийно ефективни форми на транспорт. Неговият акцент е използването на „повратни моменти”, които водят към промяна на начина на живот и също карат хората да се замислят за своите навици за придвижване. Ще се използва също така задълбочен подход на пазарното сегментиране, за да се увеличи въздействието на кампаниите за управление на мобилността. В София и още 6 европейски градове –партньори ще се използва рамката на проекта за тестване на методологията и в частност за установяване на това, доколко успешен е подходът, използвайки ограничените данни за пазара. СЕГМЕНТ ще изгради капацитет за провеждане на кампании за промяна на поведението на хората в цяла Европа.

Очаквани резултати:

  • Общ приложим mодел за пазарно сегментиране и методология : събирането на данни и анализът ще оптимизира интегрирането, както на личните ценности, така и на критериите за промяна на живот чрез „повратни моменти”. Моделът ще може да се използва във всяка една от 27-те страни-членки на ЕС, след като се приложи в София и още 6 градове-партньори.
  • Успешни маркетингови кампании за целеви групи, приложени в София и останалите 6 града, водещи до промяна на обществени нагласи (разбиране, удовлетворение, запознаване, предпочитание, ценности) и промяна на поведението при използване на устойчиви транспортни модели на придвижване (измерено чрез изследвания за мониторинг спрямо събраните основни данни във всеки един град).
  • Изграждане на компетенции и капацитет в транспортния сектор в Европа, които да увеличат и засилят трансфера на добри практики за проектиране на маркетингови кампании в сферата на транспорта, приложението им и техния мониторинг, усъвършенствани чрез прилагането на маркетинговия микс за отделните социални слоеве и откриване на целевите групи, определени чрез „повратните моменти”


Повече информация за София и дейностите на Столична община по проекта, може да намерите на следната Интернет страница: www.sofia.bg

За подробна информация по проекта, моля да се свържете директно с вашия български партньор nnikolova@sofia.bg